วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอบเขตของโครงงาน


           ผู้จัดทำโครงงานประดิษฐ์ต้องการให้ความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตของโครงงานเพื่อให้ได้การศึกษาที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งได้แก่ การกำหนดไม้ไอติม
             1.กำหนดไม้ไอติม  มีจำนวนประมาณ 200 อัน ต่อ 1 กล่อง
             2.ไม้ไอติมมีความยาวประมาณ 10 x 1.3 ซม. 1 กล่องมีความกว้างความยาว                     ประมาณ  16.5 x 24 ซม.           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น